Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền.
Tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian - Brian Tracy
DMCA.com Protection Status